» K o n t a k t

  » G a l e r i a

Masiewo I / 6
17-220 Narewka

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych kwater :)

Patrycja i Krzysztof Grzywińscy z rodzin±

Olchówka 85, 17-220 Narewka

tel. 085 68-58-220, 0 605-604-621

patrycja.grzywinska@masiewo.bialowieza.pl

Konto: Bank Spó³dzielczy w Brańsku oddzia³ w Narewce
28 8063 0001 0030 0305 6442 0001