» K r o n i k a
  » K o n t a k t

  » G a l e r i a

Masiewo I / 6
17-220 Narewka

Naszych kochanych Gości poprosiliśmy o wpisywanie się do pamiątkowej książki. Pomysłowość niektórych wpisów tak nas zachwyciła, że postawiliśmy podzielić się naszą kroniką z innymi.

Poniżej zamieszczamy kopie wybranych stron naszej kroniki.