› Z w i e r z ę t a
  » C e n n i k
  » K r o n i k a
  » K o n t a k t

  » G a l e r i a

Masiewo I / 6
17-220 Narewka

Zwierzęta w Puszczy Białowieskiej

Niekwestionowanym władcą Puszczy jest Żubr. Choć na tych terenach występował od zawsze, niezwykle intensywne polowania doprowadziły do całkowitej zagłady tych pięknych, majestatycznych zwierząt.

W latach 1920-1928 w Puszczy Białowieskiej nie było ani jednego żubra, mimo, że w połowie XIX wieku było ich rekordowo dużo - 1898 sztuk.

Staraniem wielu leśników i naukowców doprowadzono do restytucji żubra. Chodowlę w rezerwacie rozpoczęto w 1929 roku od pary żubrów: samca Borusse i samicy Biserty. Pierwsze cielę na wolności przyszło na świat w 1957 roku.

Dziś stado żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej liczy około 600 sztuk. Jest to jeden z niewielu gatunków zwierząt umieszczonych w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych, których stopień zagrożenia wyginięciem stale maleje.

Choć łatwo spotkać żubra na terenie Puszczy Białowieskiej, niełatwo go sfotografować. Żubr, choć potężny - samiec waży do 920 kg, samica do 640 kg - jest nieufny wobec ludzi.

Puszcza Białowieska obfituje w rozmaite gatunki zwierząt. Występuje tu ponad 11 tys. gatunków, w tym wiele rzadkich, spotykanych tylko tu lub w nielicznych innych ostojach.

Najliczniejszą grupę stanowią owady (9300 gatunków), można tu także spotkać 250 gatunków ptaków, 58 gatunków ssaków i 12 gatunków płazów. Do najciekawszych przedstawicieli fauny puszczańskiej zaliczyć możemy:

- orła bielika, sokoła wędrownego, dzięcioła trójpalczastego, różne gatunki sowy a także niezwykle rzadkiego bociana czarnego;

- żółwia błotnego, zaskrońce, padalce, traszki, ropuchy;

- rzęsorka (jedyny ssak jadowity w Polsce!), żubra, łosia, wilki, rysie, jenoty, borsuki,  gronostaje, bobry i smużki.


   Zobacz galerię zdjęć